El-Termografering

Eric Andersson är nu Certifierad Termograför för Elanläggning.

Vid mer information kontakta Eric på tel.nr. 076-808 28 06.

 

     

 

Att finna varmgång och andra typer av fel i elanläggningar är den äldsta tillämpningen för termografi och det är fortfarande den största. Idag finns knappast någon större industri eller kraftleverantör som inte använder tekniken i sitt förebyggande arbete.

Trenden är nu att även mindre anläggningar termograferas för att minska risken för produktions-störningar.

Ett fel i elektriska anläggningar börjar nästan alltid med att temperaturen stiger. Med hjälp av årlig termografi finner man felen och kan åtgärda dem i tid innan brand eller driftstopp uppstår.